Thông báo lịch làm việc

Thứ sáu - 21/09/2012 09:22 | Số lần đọc: 2709
Lịch làm việc theo ngành LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 - PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU LỊCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
UBND HUYỆN DIỄN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  773  /PGD&ĐT-VP  Diễn Châu, ngày 27 tháng 7  năm 2017
                                     
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017
 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG TÁC
3  1 - Buổi  sáng: Họp  chi ủy- Họp lãnh đạo (từ 7h 30 tại Hội trường 2);
- Buổi  chiều: Họp Chi bộ - Họp Phòng (từ 13h 30  tại Hội trường 2);
4 2 MN: Tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGD&ĐT và BDTX hè 2017 tại Sở GD&ĐT.
5 3 THCS: Họp các cán bộ cốt cán đã dự tập huấn Trải nghiệm sáng tạo, dạy học môn Mỹ thuật theo định hướng PTNL ở Sở, tại Phòng từ 7h30.
6 4 THCS: Các trường nạp danh sách CB, GV tham dự tập huấn TNST và dạy học môn Mỹ thuật theo định hướng PTNL về Phòng ( Cô Ngọc thu).
CN 6 - TH: Tập huấn Giáo viên cốt cán Tiếng Anh tại tỉnh (từ 6-23)
2 7 - Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các nhà trường (từ 15 đến 31/8);
- THCS: Các trường  nạp đăng ký DS GV tập huấn dạy chéo môn ( Cô Ngọc thu).
3 8 - MN:  Tập huấn BDTX  hè 2017 về GDMN (từ 08- 13);
5 10 THCS: Tập huấn Trải nghiệm sáng tạo cấp THCS, dạy học môn Mỹ thuật theo định hướng PTNL cho CB, GV các trường (10-11) ( Có CV hướng dẫn riêng).
6 11 - TH: Tập huấn Giáo viên dạy học Tiếng Anh lớp 1,2 (có CV hướng dẫn)
2 14 - MN: Bồi dưỡng các modul ưu tiên dành cho giáo viên (giáo viên hợp đồng theo Thông tư 09) ngày 14-18
-THCS: Họp cán bộ cốt cán  tập huấn dạy chéo môn  tại Phòng, từ  7h30 tại Phòng.
6 18 THCS: Tập huấn cho GV dạy chéo môn  của các trường tại THCS  Diễn Thành từ 18-22/8 ( Có CV hướng dẫn riêng).
4 23 Ngày học sinh  Mầm non, Tiểu học, THCS tựu trường.
5 24  Tiếp dân (Hội trường II Phòng GD)
2 28 TH: Làm việc với các đơn vị dự kiến xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2017-2018 ( 28-31)
4 30 THCS: Tổ chức thi, xét học sinh lên lớp, ở lại  và hoàn thiện hồ sơ sau thi lại.
 
PHẦN CHUNG
Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Các trường tiếp tục tham mưu UBND xã củng cố, hoàn thiện CSVC để bước vào năm học mới;
2. Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại, thi lên lớp, biên chế lớp năm học 2017-2018;
             3. Hoàn thành phương án phối hợp với phòng Nội vụ làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện bố trí Cán bộ quản lý, thuyên chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên cho năm học 2017-2018;
             4. Chuẩn bị tốt nhất để đón học sinh tựu trường vào ngày 23/8/2017 theo Quyết định của UBND tỉnh; Hoàn thành tuyển sinh lớp đầu cấp; Tuyệt đối các trường Tiểu học và THCS không được dạy ôn, dạy thêm trước ngày tựu trường;
5. Chuẩn bị tốt lễ khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9/2017);
6. Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018;
7. Hiệu trưởng các trường TH, THCS phối hợp với Đoàn xã địa phương bố trí thời gian hợp lý để học sinh tham gia luyện tập nghi thức Đội chào mừng Quốc khánh 02/9 , thực hiện đảm bảo kế hoạch dạy học, ôn tập, thi lại trong tháng 8;
8. Tập trung bồi dưỡng CBQL và Giáo viên chuẩn bị cho năm học mới;
           9.Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và củng cố hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn Quốc gia đảm bảo đúng tiến độ kiểm tra của huyện và tỉnh.
                  
PHẦN CỤ THỂ
 
I. Mầm non:
1. Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón học sinh tựu trường:
- Tạo cảnh quan môi trường; tu sửa cơ sở vật chất, bổ sung, mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, học liệu cho trẻ để chuẩn bị cho năm học mới. Làm tốt công tác bàn giao đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị cho giáo viên các nhóm, lớp;
- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học theo đúng khung thời gian kế hoạch năm học 2017-2018 của UBND tỉnh;
- Làm tốt công tác vệ sinh trường, lớp. Đảm bảo an toàn tuyệt đối để đón trẻ tựu trường;
 2. Tập huấn các chuyên đề:
- Cấp huyện có công văn hướng dẫn riêng;
- Cấp trường: Ngoài nội dung bồi dưỡng của huyện các trường chủ động tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV theo kế hoạch hoàn thành trong tháng 8;
- Báo cáo công tác Bồi dưỡng thường xuyên các đơn vị nạp trước 25/8/2017 gửi email và văn bản.
3. Công tác xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia:
- Các trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong năm học 2017-2018: MN Diễn Liên, Diễn Tân, MN Diễn Trung, MN Diễn Ngọc tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương đầu tư kinh phí để xây dựng CSVC.
- Các đơn vị đã đạt chuẩn tiếp tục củng cố CSVC và bổ sung hoàn thiện các tiêu chí để đề nghị công nhận lại đầu năm học mới.
4. Công tác tuyển sinh: Thực hiện theo KHPT trường lớp năm học 2017-2018 của UBND tỉnh phê duyệt.
   Duyệt tuyển sinh:
- Thành phần: Hiệu trưởng nhà trường.
- Hồ sơ: Biên bản tuyển sinh; danh sách học sinh tuyển sinh (bao gồm cả học sinh cũ và tuyển mới); kế hoạch phát triển số lớp, học sinh năm học 2017-2018 đã được Sở, phòng GD&ĐT Diễn Châu phê duyệt; sổ phổ cập Giáo dục.
- Thời gian: Thông báo sau.
5. Kiểm định chất lượng giáo dục.
Tất cả các đơn vị bổ sung hồ sơ, minh chứng chuẩn bị đầy đủ để đăng ký đánh giá ngoài (trừ các đơn vị đã được sở giáo dục đánh giá ngoài).
III. Tiểu học:
1. Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón học sinh tựu trường:
- Làm tốt công tác vệ sinh trường lớp. Đảm bảo sự an toàn tuyệt đối để đón học sinh tựu trường.
- Tu bổ, mua sắm và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Làm tốt công tác bàn giao tài liệu giảng dạy, thiết bị dạy học cho giáo viên.
- Cung ứng đủ các loại sách và tài liệu học tập cho học sinh theo các văn bản đã hướng dẫn. Có biện pháp để giúp đỡ HS nghèo, HS diện chính sách có đủ sách vở để học.
- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên. Xây dựng kế hoạch dạy học (thời khóa biểu) theo đúng tinh thần dạy học 2 buổi/ngày.
2. Tuyển sinh học sinh lớp 1, biên chế lớp học năm học 2017-2018 theo kế hoạch phát triển mà UBND tỉnh phê duyệt (có công văn HD riêng).
3. Tập huấn các chuyên đề (có CV hướng dẫn riêng).
4. Học sinh tựu trường; ôn tập và chuẩn bị bắt đầu năm học mới:
4.1) Các trường tổ chức cho học sinh tựu trường đúng thời gian quy định.
4.2) Ôn tập, kiểm tra lại, xét lên lớp, xét HTCTTH:
- Đối với HS lớp 1: Hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường học tập mới. Tổ chức triển khai có chất lượng 2 “tuần không”, từ ngày 23/8 đến ngày 31/8.
- Đối với các lớp 2,3,4,5:
+ Các trường thông báo và hướng dẫn cho những học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp, chưa HTCTTH tự ôn tập trước ngày tựu trường. Các trường chủ động tổ chức ôn tập và kiểm tra lại từ ngày 23 đến ngày 25/8/2017; việc xét lên lớp xét HTCTTH lần 2, thực hiện đúng nội dung Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT và Công văn số 500/PGD&ĐT-TH, ngày 22/5/2017 của phòng GD&ĐT.
+ Tổ chức cho học sinh ôn tập cho tất cả các đối tượng học sinh từ ngày 23/8 đến hết ngày 31/8, nội dung ôn tập chủ yếu dành cho môn Toán, TV, T. Anh và các hoạt động GD nhằm giúp học sinh có kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho năm học mới.
Lưu ý: Các trường không được thu tiền của học sinh trong thời gian ôn tập.
+ Hoàn thành các loại hồ sơ: Bảng theo dõi chất lượng, học bạ, … theo đúng qui định tại Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT.
5. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia: các trường TH Diễn Trường, TH Diễn Hải, TH Diễn Kim, TH Diễn Nguyên và TH Diễn Tháp báo cáo về kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 về phòng GD&ĐT theo nội dung Công văn số 500/PGD&ĐT-TH, ngày 22/5/2017 của phòng GD&ĐT. Bố trí thời gian, chuẩn bị nội dung để phòng GD&ĐT làm việc với lãnh đạo địa phương và lãnh đạo trường ( trong khoảng thời gian từ 28-31/8/2017).
 
IV. THCS:
1. Các trường bố trí dạy ôn tập cho học sinh; tổ chức thi lại cho học sinh có học lực xếp loại yếu; xét lên lớp, ở lại lớp và hoàn thiện hồ sơ sau thi lại xong trước ngày 31/8/2017. Tuyệt đối không được thu tiền dạy ôn tập cho học sinh trong tháng 8.
2. Tập huấn Trải nghiệm sáng tạo và dạy học môn Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực:
- Thời gian: 2 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 00 ngày 10/8/2017.
- Địa điểm:
+ Tại Trường THCS Thị Trấn: Trải nghiệm sáng tạo của các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin;
+ Tại THCS Diễn Thành: Dạy học môn Mỹ thuật theo định hướng PTNL và Trải nghiệm sáng tạo các môn: Văn, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh.
Yêu cầu Trường THCS Thị Trấn và Trường THCS Diễn Thành bố trí các lớp học đầy đủ bàn ghế, nước uống và máy chiếu hoặc Ti vi màn hình rộng, dây chuyền kết nối.
           3. Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả dạy học của từng giáo viên trong năm học qua, đặc biệt là kết quả thi HSG lớp 9, kết quả KSCL học sinh khá, giỏi khối 6,7,8 và chất lượng cuối năm học, kết quả thi vào lớp 10 THPT vừa qua để phân công chuyên môn một cách phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao trong năm học 2017-2018, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm từ  kết quả dạy học và các hoạt động giáo dục trong năm học vừa qua.
          5. Các trường chuẩn bị tốt về CSVC và các điều kiện khác để tổ chức khai giảng năm học mới. Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 31/8/2017 Phòng tổ chức kiểm tra CSVC và công tác tổ chức dạy thêm, học thêm đã thực hiện trong năm học 2016-2017 tại các đơn vị. Các đơn vị báo cáo số học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 cùng thời điểm kiểm tra.
          6. Các trường quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh, chú ý vận động học sinh bỏ học sau khi thi lại phải ở lại lớp, sau kỳ nghỉ hè để các em tiếp tục đến trường tiếp tục học tập. Hiệu trưởng trường THCS, Phó trưởng ban chỉ đạo PCGD chủ động kế hoạch, phối hợp với các trường Tiểu học, Mầm non trong địa phương tổ chức điều tra tại các hộ gia đình thuộc địa bàn quản lý ngay từ tháng 8/2017.
          7. Các đơn vị được kiểm tra công nhận lại CQG và các đơn vị được chỉ đạo xây dựng CQG trong năm học 2017-2018: THCS Diễn Trung, Diễn Thọ, Diễn Tháp, Vạn Phong phải tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng CSVC đảm bảo đúng thời gian đã định.


LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG
01/08 - Tập trung toàn thể GV-CB-CNV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

 

TÌM KIẾM

VIDEO CLIP

Loading the player...

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG