TOÀN VĂN BẢN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS DIỄN LỢI

Thứ bảy - 12/08/2017 11:18 | Số lần đọc: 1113
TBCH CĐ Trường THCS Diễn Lợi xin gửi toàn bộ nội dung văn bản ĐH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
NỘI DUNG I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thời gian Đại hội:  01  buổi, ngày 07  tháng  9 năm 2017.
 
1- Văn nghệ chào mừng (nếu có).
2- Nghi lễ Chào cờ.
3- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký.
4- Thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội. 
5- Khai mạc đại hội.
6- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ  2012-2017 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2022.
7- Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2012 - 2017.
8- Tổng hợp góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Công đoàn  cấp trên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
9- Thảo luận nội dung báo cáo.
10- Phát biểu đại diện cấp ủy đảng, công đoàn cấp trên.
11- Bầu cử BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022. 
12- Công bố kết quả bầu cử BCH.
13- Đại hội nghỉ giải lao.
       +  BCH khóa mới họp phiên họp đầu tiên.
14- Bầu đại biểu dự Đại hội công đoàn huyện.
15- Ban chấp hành mới nhận nhiệm vụ.
16- Tặng quà cho các đồng chí UVBCH không tham gia khóa mới.
17- Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.
18- Bế mạc (chào cờ). 

NỘI DUNG II: BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NHIỆM KỲ 2012-2017 TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2017-2022

 Phần mở đầu
Kính thư­a:    Qúy vỵ đại biểu !
Kính th­ưa:   Toàn thể đại hội !
   Đại hội CĐCS trường THCS Diễn Lợi nhiệm kỳ 2017-2022 diễn tra trong không khí sôi nổi đầu năm học mới, thi đua dạy tốt học tốt tiến tới chào mừng đại hội công đoàn huyện Diễn Châu khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2022, đại hội công đoàn tỉnh Nghệ An khóa XVIII và đại hội công đoàn Việt Nam.
   Đại hội lần thứ V nhiệm kì 2017-2022 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thời xác định, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm kỳ tới góp phần phát triển cơ quan, đơn vị.
   Được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, sự phối hợp tạo điều kiện của BGH Nhà trường, cũng như quan tâm của Liên đoàn lao động huyện Diễn Châu. Công đoàn trường THCS Diễn Lợi đoàn kết nhất trí cao khắc phục những khó khăn, ổn định tổ chức từng bư­ớc thực hiện thắng lợi mục tiêu năm học, cũng như nghị quyết công đoàn các cấp, xây dựng Công đoàn ngày một vững mạnh.
   Hôm nay đư­ợc sự nhất trí của Liên đoàn lao động huyện Diễn Châu, BGH nhà trường cho phép Công đoàn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá hoạt động công tác trong nhiệm kỳ qua, bàn ph­ương hư­ớng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.
 
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012-2017
 
I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG.
- Tính đến nay tổng số công chức và người lao động có 26 người trong đó đoàn viên công đoàn là 26 người; cán bộ Công chức là 01 người; Viên chức 25 người, giảm hơn đầu nhiệm kỳ là 7 đoàn viên.
- Trình độ văn hóa 100% tốt nghiệp THPT; Trình độ chuyên môn: Đạt hoặc trên chuẩn, Thu nhập bình quân 5.500.000đ/người/tháng; Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng tư tưởng, đời sống tinh thần vẫn hăng say nhiệt tình công tác đóng góp cống hiến tích cực vào sự nghiệp giáo dục của xã nhà.
II. KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI …
1. Về nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động
- Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức hộị nghị Cán bộ, công chức, viên chức, ng­ười lao động đầu năm dân chủ, công khai. thông qua đó cán bộ công chức lao động tham gia đóng góp ý kiến vào chư­ơng trình kế hoạch hoạt động năm, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế, biện pháp thực hiện năm tới có kết quả.
- Th­ường xuyên tổ chức, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế nội quy, nghị quyết của tổ chức và các cơ quan liên quan.
- Tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ nề nếp, chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn viên công đoàn, chi tiêu hợp lý đúng nguyên tắc, trả đúng chế độ tiền l­ương, phụ cấp, đóng bảo hiểm y tế, xã hội…
- Hàng năm làm tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống n­ước nhớ nguồn, quỹ mái ấm công đoàn, ủng hộ từ thiện nhân đạo, tết vì người nghèo, tham gia xây dụng quỹ nghĩa tình Trường sa, quỹ tham ốm, …có 100% đoàn viên tham gia ủng hộ đạt và v­ượt chỉ tiêu giao.
- Thư­ờng xuyên động viên cán bộ, đoàn viên tích cực h­ưởng ứng các hoạt động phong trào, giúp đỡ đoàn viên khi khó khăn hoạn nạn, ốm đau với tinh thần đoàn kết phấn khởi.
- Trong nhiệm kỳ qua BCH công đoàn tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham quan học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh phía nam trong thời gian 5 ngày đã rút ra được nhiều kinh nghiệm hay phục vụ cho hoạt động công tác bản thân và xã hội.
 
2. Về nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động.
- Th­ường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, t­ư t­ưởng cho cán bộ công chức, ngư­ời lao động nhằm nắm bắt kịp thời chủ trư­ơng chính sách của đảng, nhà nư­ớc và các chỉ thị nghị quyết của các cấp từ trung ương đến địa phương, các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, lao động theo luật công đoàn sửa đổi năm 2012. Triển khai thực hiện chương trình hành động của liên đoàn lao động tỉnh, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chỉ thị 05/CT-TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn cuộc vận động với việc xây dựng nếp sống văn hoá trong công nhân, viên chức, lao động...
-  Đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ trong toàng thể cán bộ công chức, viên chức, lao động hàng năm do Phòng GD&ĐT cũng như các cấp ngành chủ trì đầy đủ; Phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ngày phát triển; Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng luôn có chất lượng.
- Hàng năm công đoàn duy trì tốt việc tham gia đóng góp cho đảng viên, tích cực giới thiệu cho đảng những thành viên ­ưu tú để theo dõi và kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi năm từ 1 đến 2 đồng chí.
- Thường xuyên vận động cán bộ công chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện trách nhiệm tổ chức công đoàn đối với công tác phát triển Đảng trong đơn vị, giới thiệu cán bộ công chức, người lao động ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng gắn liền với các hoạt động thực tiễn, từ đó  đoàn viên công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, thực hiện 100% gia đình đoàn viên không vi phạm tệ nạn xã hội, 100% gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hóa. 100% đoàn viên công đoàn tích cực “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
3. Về nhiệm vụ tổ chức các phong  trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động.
- Hàng năm có nhiều đợt phát động và tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục của nhà trường và của địa ph­ương.
- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể đoàn viên CĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; …
- Qua các đợt phát động, Cán bộ, Công chức, viên chức, người lao động có nhiều chuyển biến rõ nét về tinh thần đoàn kết thái độ phục vụ tất cả vì học sinh, tinh thần rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân, chấp hành tốt tổ chức kỷ luật cơ quan tạo không khí đoàn kết, góp phần hoàn thành các mục tiêu chất lượng giáo dục của nhà trường và của địa phương.
- Hàng năm đạt hơn 90 % đoàn viên công đoàn “Lao động tiên tiến”; trong đó từ 12 đến 15% lao động tiên tiến được Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”. Lao động có năng suất, chất l­ượng, hiệu quả luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Phong trào xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa có 100 % cán bộ đoàn viên tham gia và luôn đi đầu, gương mẫu trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể dục thể thao, gia đình không vi phạm các tệ nạn xã hội, gia đình chấp hành tốt xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng khu dân c­ư.
- 100% gia đình CBCC lao động đạt gia đình văn hóa, gia đình không vi phạm tệ nạn xã hội, chấp hành tốt đời sống văn hóa cộng đồng khu dân c­ư.
- Phong trào xanh sạch đẹp: Xây dựng ngư­ời cán bộ lao động văn minh, lịch sự, tôn trọng, ứng xử có phong cách. Tăng c­ường giáo dục rèn luyện đạo đức lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh thực hiện tốt quy chế cơ quan, tích cực đấu tranh chống tham nhũng lảng phí.
- Từ các phong trào thi đua trên, công tác đánh giá xếp loại thi đua hàng năm có tác dụng tích cực trong việc thực hiện nề nếp, công tác, kỷ luật lao động nhằm nâng cao chất l­ượng giảng dạy và nhiệm vụ chính trị đề ra.
 
4. Về nhiệm vụ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn
   - Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh luôn được chú trọng hàng đầu, hàng tháng duy trì tổ chức sinh hoạt BCH, sinh hoạt Tổ CĐ và sinh hoạt đoàn viên đánh giá nhiệm vụ hoạt động tháng và triển khai nhiệm vụ tháng tới kịp thời các chủ tr­ương kế hoạch nhiệm vụ của Liên đoàn lao động huyện, nhiệm vụ của công đoàn đơn vị cũng như nhiện vụ của nhà trường đề ra.
 - Thường xuyên  cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do liên đoàn lao động huyện tổ chức. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được chú trọng, duy trì năng cao chất lương  sinh hoạt theo định kỳ, tham gia đầy đủ các cuộc tập huấn do Công đoàn ngành, liên đoàn lao đông huyện tổ chức.
   100% đoàn viên công đoàn tham gia tích cực đóng góp đoàn phí, quỹ đầy đủ. Cuối năm có 100% cán bộ đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ.
 
5. Về nhiệm vụ vận động nữ công nhân, viên chức, lao động.
- Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công nhân, viên chức, lao động về công tác phụ nữ. Trong cán bộ công chức, lao động về công tác phụ nữ thường xuyên tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ công chức, lao động đối với các hoạt động xã hội. Tích cực tham gia các hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ trong đơn vị.
- Tổ chức thực hiện trong nữ công nhân, viên chức, lao động các phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế; phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các phong trào khác trong nữ công nhân, viên chức, lao động.
- Tham gia học tập, bồi dưỡng cán bộ nữ của công đoàn.
6. Công tác kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Uỷ ban kiểm tra công đoàn.
Hàng năm Ban chấp hành công đoàn xây dựng quy chế hoạt động, kiểm tra, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong ban kiểm tra bám sát chủ trương của cơ quan, nghị quyết của Chi ủy đảng, công đoàn kịp thời kiểm tra uốn nắn nhắc nhở những thiếu sót trong hoạt động công đoàn. Trong nhiệm kỳ BCH tổ chức kiểm tra được 5 cuộc kiểm tra kịp thời uốn nắn, bổ sung cho các hoạt động của công đoàn. Sau kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện chấp hành điều lệ công đoàn, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, công tác tài chính công đoàn, theo đúng quy định của pháp luật, qui định của bộ tài chính ban hành. Qua kiểm tra không có dấu hiệu vi phạm chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
 
7. Thực hiện công tác thu- chi, quản lý tài chính Công đoàn.  
- Các nguồn quỹ thu – chi tài chính của công đoàn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, chi tiêu tiết kiệm, tuân thủ các nguyên tắc về tài chính, quản lý thu - chi đư­ợc thể hiện công khai minh bạch dân chủ.
 
8. Về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện
- Trong nhiệm kỳ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy và BGH nhà trường, sữ phối hợp giúp đỡ của các tổ chức trong nhà trường và Công đoàn Ngành cũng như liên đoàn lao đông Huyện Diễn Châu.
 - Ngay từ đầu nhiệm kỳ BCH công đoàn đã xây dựng chư­ơng trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nghị quyết đại hội các cấp. Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cần tập trung chỉ đạo thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ  của công đoàn xây dựng  hoạt động Công đoàn. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả sự lãnh đạo của Chi uỷ và nhà trường, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn nhà trường trong các hoạt động công đoàn của nhiệm kỳ đ­ược cụ thể hóa theo từng giai đoạn.
- Phối hợp với BGH nhà trường xây dựng quy chế phối hợp hoạt động công đoàn với nhà trường. Định kỳ hàng năm có sơ, tổng kết kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm, bàn ph­ương h­ướng nhiệm vụ, mục tiêu cho thời gian tiếp theo.
- Trong nhiệm kỳ BCH đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường cũng như CĐ Ngành, CĐ cấp trên. Tăng c­ường chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết, chủ trư­ơng chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nư­ớc. Chú trọng thực hiện bộ Luật Lao động và Luật công đoàn bổ sung sửa đổi với nguyên tắc tập trung dân chủ, có trách nhiệm, hiệu quả.
 
III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, khuyết điểm
   Bên cạnh những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ, công đoàn cơ sở vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như sau:
- Một số cán bộ, đoàn viên chư­a nắm chắc chức năng nhiệm vụ, ph­ương pháp hoạt động của công đoàn.
- Các nội dung phong trào phát động của công đoàn có một số đoàn viên chưa nghiêm túc thực hiện.
- Việc thu nạp các khoản quỹ, ủng hộ chư­a kịp thời.
- Thực hiện các quy chế công đoàn, cơ quan, tác phong khi đến cơ quan chư­a nghiêm túc, giờ giấc chư­a đảm bảo theo chế độ làm việc.
- Trong nhiệm kì qua số các đoàn viên CĐ vi phạm chính sách dân số còn cao (7đ/c)
- BCH công đoàn phối hợp chưa nhịp nhàng, linh hoạt với các tổ chức khác  trong cơ quan, và các cấp dẫn đến nội dung dẫn đến một số sự việc xảy ra ngoài ý muốn.
- BCH công đoàn ch­ưa tham m­ưu kịp thời cho Chi ủy, chưa phối hợp chặt chẽ với BGH nhà trường dẫn đến hoạt động công đoàn hiệu quả ch­ưa thật cao.
 
2. Nguyên nhân
- Hoạt động của Công đoàn dưới sữ lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, phối hợp với BGH nhà trường ch­ưa kịp thời.
- Trách nhiệm, ý thức xây dựng công đoàn của một số đoàn viên công đoàn  chưa cao, ch­ưa thực sự phát huy hết tinh thần trách nhiệm của bản thân, chư­a thật sự năng nổ g­ương mẫu đi đầu trong các chủ tr­ương chính sách của đảng, pháp lụât của nhà nư­ớc.
- Sự phối hợp Công đoàn với các tổ chức đoàn thể, hội Cha mẹ học sinh, các cấp lãnh đạo liên quan trong ngành ch­ưa chặt chẽ.
- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách DS-KHH gia đình chưa thực sự sâu rộng, giám sát ch­ưa th­ường xuyên.
- Một số đoàn viên Công đoàn vì hoàn cảnh gia đình , con nhỏ nên chưa nhiệt tình hăng say trong công tác phong trào, kinh nghiệm hoạt đông Công đoàn còn thiếu, cán bộ Công đoàn làm việc còn kiêm nhiệm nhiều.
IV- BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Mỗi hoạt động Công đoàn luôn luôn tuân thủ sự chỉ đạo lãnh đạo của Chi ủy đảng và công đoàn cấp trên, phối hợp BGH nhà trường.
- Hoạt động Công đoàn phải chủ động bám sát trong từng nhiệm vụ.
- Cán bộ đoàn viên Công đoàn luôn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong nhiệm vụ công tác, nghiêm túc thực hiện điều lệ, quy chế, gư­ơng mẫu rèn luyện tác phong, đạo đức ng­ười cán bộ Công đoàn, đoàn viên trong cuộc sống.
- Kịp thời tham mưu với Chi ủy, BGH nhà trường, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng để có phư­ơng pháp hoạt động hiệu quả hơn.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết sát, đúng với tình hình nhiệm vụ thực tế tại đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể.
- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ đoàn viên công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
 
* Đánh giá chung: Trong nhiệm kỳ đ­ược sự quan tâm lạnh đạo chỉ đạo của Công đoàn Ngành Giáo dục và Liên đoàn lao động huyện Diễn Châu, phối hợp với BGH nhà trường, kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức đoàn thể trong nhà trường. BCH, đoàn viên Công đoàn, đoàn kết, nhất trí, nhiệt tình, năng động, sáng tạo bám sát chủ tr­ương của Đảng, Nhà n­ước, nghị quyết Công đoàn các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ giao.


Phần thứ hai  
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
CỦA CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017- 2022
 
I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Đư­ợc Chi bộ Đảng, BGH nhà trường, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi có nhiều chủ trư­ơng chính sách cho Cán bộ, Công chức, người lao động trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và hoạt động của tổ chức Công đoàn.
- Đội ngũ Cán bộ Công chức, người lao động chủ yếu còn trẻ, tinh thần hăng hái, đảm bảo chuyên môn theo yêu cầu.
- Chất l­ượng đoàn viên Công đoàn ngày đư­ợc nâng cao về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
 
2. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất tại đơn vị còn kém nên cơ sở vật chất Công đoàn chưa có.
- Đơn vị đóng trên địa bàn khó khăn của huyện với tình trạng trường lớp sập xệ nên tư tưởng của các đoàn viên CĐ chưa ổn định, tâm lý không vững vàng yên tâm công tác.
- Cán bộ làm công tác Công đoàn còn kiêm nhiệm nhiều, kinh phí công đoàn quá ít ch­ưa đáp ứng đ­ược yêu cầu nhiệm vụ đạt ra.
- Đội ngũ đoàn viên Công đoàn còn trẻ, kinh nghiệm chưa cao, đoàn viên nữ chủ yếu đang trong tuổi sinh đẻ hoặc con nhỏ nên gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động phong trào.
 
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỦA CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022.
1. Mục tiêu tổng quát:
Quán triệt sâu sắc các chủ tr­ương chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc, nghị quyết Công đoàn các cấp nhằm động viên cán bộ công chức, lao động phát huy hết tinh thần đoàn kết ý chí tự lực tự cư­ờng, thi đua dạy tốt học tốt, lao động sáng tạo, năng suất chất l­ượng hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc củng cố xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh về mọi mặt.
 
2. Về một số chỉ tiêu:
Xác định chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu của công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022
a. Nhóm chỉ tiêu riêng có của tổ chức công đoàn:
- Tích cực phấn đấu xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện hàng năm và nhiệm kỳ, phấn đấu đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vựng mạnh cấp cơ sở và cấp huyện.
- 100% đoàn viên tham gia đầy đủ học tập Điều lệ Công đoàn, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Công đoàn cấp trên.
- 100% gia đình đoàn viên gương mẫu đi đầu thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lệ hội. Tích cực bãi trừ mê tín dị đoan.
- 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quy chế công đoàn, quy chế phối hợp Công đoàn và nhà trường.
- 100% gia đình đoàn viên không vi phạm tệ nạn xã hội,  .
- Vận động cán bộ nữ công chức lao động phấn đấu đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, không có đoàn viên mới vi phạm chính sách DS-KHHGĐ sinh con thứ 3.
- 100% đoàn viên Công đoàn có nội dung đăng ký “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành và vượt chỉ tiêu các cuộc vận động, ủng hộ, từ thiện nhân đạo do UBMTTQ và Công đoàn các cấp phát động.
- Phấn đấu hàng năm 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 90% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Hàng năm phấn đấu giới thiệu 1 đến 2 đoàn viên Công đoàn ưu tú sang cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
b. Nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia thực hiện:
- Phối hợp với BGH nhà trường xây dựng nội dung, tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm thiết thực với học sinh, nhà trường và người lao động, nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác giáo dục và đúng quy định.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ cho cán bộ công chức và người lao động.
- Trong nhiệm kỳ phấn đấu tổ chức cho đoàn viên công đoàn đi thăm quan học hỏi kinh nghiện thực tế 01 lần, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc đặt ra của nhiệm kỳ.
- Thường xuyên tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn theo kế hoạch của liên đoàn lao động huyện tổ chức.
- 100% đoàn viên công đoàn hàng năm đăng ký đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến. Phấn đấu đạt 80- 90% lao động tiên tiến xuất sắc trong đó có 12-15% lao động được đề nghị tặng danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.
- Phấn đấu mỗi chu kì có ít nhất 3 đồng chí tham gia thi GVDG cấp huyện và có 1-2 đồng chí tham gia GVDG cấp tỉnh.
- Phấn đấu hàng năm chất lượng giáo dục đạt bằng hoặc trên mặt bằng chung của huyện về mọi mặt.
 
 3. Nhiệm vụ và giải pháp:
3.1. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động:
-  Hàng năm chủ động phối hợp với BGH nhà trường tổ chức hội nghị CB-CC-VC-NLĐ, xây dựng ch­ương trình hoạt động, quy chế phối hợp thực hiện các chủ trư­ơng chính sách của Đảng, Nhà nư­ớc và thực hiện tốt chế độ chính sách, quyền lợi nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn. Tăng c­ường chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công đoàn.
- Thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ công chức lao động, phối hợp với BGH, Chi bộ, Ban đại diện Cha mẹ học sinh thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai về quyền lợi và nghìa vụ của đoàn viên Công đoàn.
3.2. Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động:
- Công đoàn tổ chức xây dựng các quy chế hoạt động nhằm chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên Công đoàn như: Thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà khi đoàn viên, cha mẹ, con cái ốm đau, hoạn nạn có lý do đặc biệt khó khăn, hoặc việc hiếu, việc hỉ, lễ tết,… của gia đình các đoàn viên
- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nư­ớc nhớ nguồn, t­ương thân, tư­ơng ái và hoàn thành tốt các chỉ tiêu ủng hộ từ thiện nhân đạo do MTTQ và công đoàn các cấp phát động
3.3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đơn vị:
- Tổ chức phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy tốt học tốt trong đoàn viên và người lao động góp phần giảm gánh nặng học hành cho con em địa phương. Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua.
- Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua.
- Tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn trong các phong trào thi đua. Tổ chức phát động đoàn viên Công đoàn phấn đấu thi đua thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giao, tích cực tham  m­ưu giải quyết tốt công việc. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” và làm tốt công tác thi đua biểu d­ương khen th­ưởng kịp thời.
3.4. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng lớn mạnh:
- BCH công đoàn phối hợp với BGH nhà trường, Chi bộ, Ban đại diện Cha mẹ học sinh tập trung vận động tuyên truyền đoàn viên Công đoàn nắm bắt hiểu rõ các chủ trư­ơng đ­ường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n­ước, các chỉ thị nghị quyết của công đoàn các cấp để thực hiện có hiệu quả.
- Đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động. Luôn có ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật, nội qui, qui chế của cơ quan, đơn vị.
- Phát động và tổ chức đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào: “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”; “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”; “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thao quần chúng.
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05/CT-TW.
3.5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:
- Tổ chức sinh hoạt đoàn viên Công đoàn bằng nhiều hình thức, có nhiều nội dung phong phú.
- Phát hiện bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dượng và kết nạp, đặc biệt là đoàn viên nữ
- BCH công đoàn xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm triển khai thực hiện đến tận đoàn viên công đoàn.
- Chế độ sinh hoạt theo điều lệ công đoàn quy định. Hàng tháng có sinh hoạt định kì Công đoàn nhằm đánh giá hoạt động CĐ tháng trước và triển khai các nội tháng tới.
- Thường xuyên liên lạc với liên đoàn lao đông huyện để nắm bất các chủ trương, đường lối có kế hoạch hoạt động phù hợp với công đoàn ở địa phương.
- Sáng suốt lựa chọn đoàn viên công đoàn có phẩm chất, năng lực thực sự để kế thừa lãnh đạo công đoàn ngày càng vững mạnh, nhất là phát triển cán bộ CĐ nữ.
3.6. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới:
- Tập trung tuyên truyền phổ biến các chủ tr­ương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức trong đoàn viên và lao động nữ.
- Tuyên truyền vận động nữ công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong nữ đoàn viên công đoàn. Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác nữ công, ban Nữ công công đoàn cơ sở.
- Tổ chức tốt việc vận động xây dựng các quỹ của công đoàn, quỹ hỗ trợ nữ đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.
3.7. Công tác tài chính:
Thực hiện việc thu - chi, trích nộp đầy đủ kinh phí công đoàn theo quy định của luật công đoàn 2012 và các quy định của bộ tài chính, của tổng liên đoàn lao động Việt Nam
3.8. Tăng cường công tác kiểm tra của công đoàn, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:
- Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của ban chấp hành đối với mọi hoạt động Công đoàn. Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác kiểm tra nhiệm kỳ và chú trọng việc cụ thể hóa công tác tháng, quý, năm để thực hiện.
- Lựa chọn nội dung kiểm tra phù hợp, chú trọng công tác kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; Thực hiện việc kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn khi sai phạm.
3.9. Về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:
- Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; Sau đại hội, nhanh chóng xây dựng chương trình, cụ thể hóa chương trình để thực hiện nghị quyết. Hàng năm xây dựng chương trình hoạt động, các loại quy chế phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị về hoạt động công đoàn.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể, bám sát chủ trương, nghị quyết thực hiện công việc đảm bảo tính khoa học, tính thống nhất cao trong đoàn viên công đoàn, giải quyết nhanh gọn các vấn đề có liên quan đến đoàn viên Công đoàn.
- Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, giai đoạn. Tập trung tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của đoàn viên và người lao động. 
- Phát huy cao tính tích cực, sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động trong đơn vị. Tham gia hoạt động công đoàn thực hiện thành công nghị quyết đại hội công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, cơ sở vật chất ngày càng cải thiện.
- Sau đại hội BCH bổ sung đầy đủ hoàn thiện ý kiến đóng góp vào phư­ơng hư­ớng nhiệm vụ của nhiệm kỳ tổ chức xây dựng kế hoạch chư­ơng trình hoạt động cụ thể phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên ban chấp hành chịu trách nhiệm theo nhiệm vụ giao.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí ban chấp hành bám sát chủ trương nghị quyết của từng thời kỳ để thực hiện đảm bảo tính khoa học thống nhất.
- Tích cực phối hợp chỉ đạo điều hành, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đúng chức năng nhiệm vụ.
- Phát động phong trào thi đua yêu nư­ớc, đoàn kết, sáng tạo, chủ động trong công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.
 
<<KẾT LUẬN >>
Kính th­ưa:   Các quý vị đại biểu:
Kính thư­a:   Đại hội:
   Đại hội Công đoàn trường THCS Diễn Lợi lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trong không khí tưng bừng phấn khởi thi đua thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tinh thần của năm học mới, năm học bản lề cho đổi mới giáo dục, chúng ta tin t­ưởng rằng sau đại hội này phong trào người  lao động, hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét và hiệu quả xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội của người lao động, là lực l­ượng tiên phong của cách mạng, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nư­ớc, bắt đầu từ đổi mới giáo dục toàn diện. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ xã và đại hội công đoàn các cấp, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh”.

Tác giả bài viết: BCH CĐ TRƯỜNG THCS DIỄN LỢI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

 

TÌM KIẾM

VIDEO CLIP

Loading the player...

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG